Geert Corstens

Geert Corstens (1946) was achtereenvolgens Officier van Justitie in Arnhem, hoogleraar Strafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden waarvan hij sinds 2008 President is. Zijn bekendste publicatie is Het Nederlands strafrechtproces, dat nu toe is aan de zesde druk.